Co všechno kontroluje státní požární dozor?

Co všechno kontroluje státní požární dozor?

Během vašeho podnikání vám může do firmy leckdo přijít. Může vám do firmy přijít kontrola ze státní správy, konkrétně třeba státní požární dozor. Každý podnikatel by se proto měl snažit podnikat neustále bezpečně, podle pravidel a podle zákona. Měl by mít splněno všechno, co splněno mít má, stejně tak by měl mít vyřešené všechno, co má mít vyřešené. V případě, že se zjistí, že tomu tak není, udělí státní požární dozor pokutu, jež se může dostat až na hranici deseti milionů korun. Není proto dobré podnikat tak, jak se nemá. 

Jelikož kontrola ze státní požární bezpečnosti může přijít doslova kdykoliv a neohlášeně, je dobré být na to připraven. Pomoct vám s tím může firma Extéria, která je poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO v České republice. Pomůže vám se zpracováním dokumentace, také se postará o její aktualizaci a samozřejmě si vezme na starosti i školení BOZP a PO. 

I když se však svěříte plně do rukou firmě Extéria, pravděpodobně chcete vědět to, co všechno státní požární dozor kontroluje nebo co může zkontrolovat. 

Kontroluje se rovnou několik dokumentů

V rámci kontroly státního požárního dozoru je možné zkontrolovat rovnou několik dokumentů, k nimž patří například kategorie požárního nebezpečí. Každý podnikatel má povinnost zařadit práci do kategorie požárního nebezpečí. Také se kontroluje dokumentace vztahující se k požární ochraně a samozřejmě se kontroluje i požární kniha, kterou je nutné vést. Kontrola také ráda nahlíží do zpracovaných poplachových směrnic nebo ráda se zajímá o přehled a revize prostředků požární ochrany. 

Státní dozor je oprávněn v několika krokům 

V rámci kontroly může státní dozor provést několik kroků. Například může provést hned na místě potřebná zjištění a služební úkony, také může nahlížet do příslušné dokumentace a zároveň může požadovat i potřebnou součinnost. 

Státní dozor je mimo jiné i při kontrole oprávněn provádět úkony, jako je třeba vstup do objektů nebo zařízení, může také automaticky vstoupit na nemovitost na dobu nutnou k řádnému provedení zmíněných činností.

You may also like...