O programu Oprav dům po babičce

O programu Oprav dům po babičce

Dotační program „Oprav dům po babičce“ se zaměřuje na dotace, které pomáhá lidem s rekonstrukcí rodinných domů.

Podmínky pro získání dotace: Aby bylo možné získat dotaci v rámci programu „Oprav dům po babičce“, je nutné splnit několik podmínek. Žadatel musí být ekonomicky aktivní a vlastnit rodinný dům, který nebyl v minulosti podpořen z programů Zelená úsporám nebo Nová zelená úsporám. Dále je vyžadováno, aby žadatel po dobu minimálně 10 let po rekonstrukci měl v objektu trvalé bydliště.

Vyplácení dotace: Dotace může být vyplacena předem, v průběhu nebo po realizaci rekonstrukce. Podporovány jsou opatření realizovaná a uhrazená po 1. lednu 2021, s možností předkládání dokladů až do roku 2028.

Výše dotace a její využití: Žadatelé mohou získat až 1 milion korun na zateplení domu, což je podmínkou pro získání zálohové dotace a výhodného úvěru. Program také podporuje další úsporná opatření, jako je výměna zdroje tepla, instalace fotovoltaiky, ohřevu vody, dobíjecí stanice pro elektromobily a další.

Omezení dvojího financování: Žadatelé nesmí čerpat finanční prostředky na stejná opatření z jiných fondů EU, národních veřejných prostředků nebo jiných nástrojů EU. Výjimkou jsou vlastní zdroje žadatele nebo jiné typy dotací, které toto umožňují.

Zvýhodněný úvěr: Od ledna 2024 mohou úspěšní žadatelé čerpat zvýhodněný úvěr od stavebních spořitelen, který pokryje rozdíl mezi způsobilými náklady a vyplacenou dotací, s úrokem mezi třemi až čtyřmi procenty.

Podpora strukturálně postižených krajů: Program pokračuje v podpoře strukturálně postižených krajů a rozšiřuje se i na další obce.

Program „Oprav dům po babičce“ se spustil v září 2023 a je určen pro ty, kteří chtějí získat finanční podporu pro rekonstrukci rodinného domu. Pro více informací a podání žádosti je možné kontaktovat Orfina consulting, a.s. na telefonním čísle +420 603 355 311 nebo e-mailu info@zelena-dotace.cz.

Alternativy k dotaci „Oprav dům po babičce“

Pro financování rekonstrukce nebo vylepšení domu v České republice zahrnují několik možností:

Program Nová zelená úsporám: Tento program poskytuje dotace na energetické úspory v rodinných domech, jako je zateplení, výměna oken, instalace solárních panelů nebo využití obnovitelných zdrojů energie.

Státní podpora ve stavebním spoření: Stavební spoření je tradičním způsobem, jak ušetřit na rekonstrukci nebo výstavbu domu, s možností získání státní podpory a výhodného úvěru.

Hypoteční úvěry: Banky nabízejí hypoteční úvěry pro financování rekonstrukcí nebo výstavby nemovitostí. Tyto úvěry mají často výhodnější úrokové sazby než běžné spotřebitelské úvěry.

Úvěry od stavebních spořitelen: Kromě stavebního spoření nabízejí stavební spořitelny také úvěry, které mohou být využity na rekonstrukci nebo vylepšení domu.

Regionální dotace a granty: Některé regiony nebo města nabízejí vlastní dotace nebo granty na rekonstrukci domů, zateplení, nebo instalaci ekologických technologií.

Evropské fondy a granty: Pro určité projekty mohou být dostupné také fondy a granty z Evropské unie, zejména ty, které se zaměřují na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie.

Využití vlastních zdrojů: Kromě výše uvedených možností mohou někteří vlastníci nemovitostí preferovat využití vlastních úspor nebo investic pro financování rekonstrukce.

Je důležité pečlivě zvážit všechny dostupné možnosti a vybrat tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám a finanční situaci. Doporučuje se také konzultovat s finančním poradcem nebo expertem na dotace, aby bylo zajištěno, že využíváte nejvhodnější možnost financování.

You may also like...