Pracovní oděvy vhodné pro chemický průmysl

V chemickém průmyslu se často zapomíná na správné pracovní oděvy

Pracovní oděvy jsou opravdu velice důležité a potřebné téměř ve všech možných průmyslových odvětvích. V chemickém průmyslu to platí také. Zde jsou pracovní oděvy zejména nutnou ochranou před opravdu vážnými úrazy, ke kterým může často ve styku s chemikáliemi docházet. Je třeba před nimi sebe i své zaměstnance účinně chránit. Ochranné pracovní oděvy proti chemikáliím jsou velmi nepostradatelnou pomůckou při výkonu povolání. Tyto ochranné pracovní oděvy určené proti chemikáliím se dělí na několik typů.

Pracovní oděvy v chemickém průmyslu mohou být plynotěsné. Jde o pracovní oděvy proti chemikáliím se zajištěním přívodem dýchatelného vzduchu. V náročných provozech se bez nich lidé neobejdou. Neplynotěsné ochranné pracovní oděvy jsou takové typy oděvů, ve kterých se uvnitř oděvu vytváří pomocí dýchatelného vzduchu přetlak. Kapalinotěsné protichemické oděvy jsou pak nepropustné proti postřiku nebezpečnými kapalinami. Existují i ochranné pracovní oděvy těsné proti postřiku, kdy velmi dobře odolávají postřiku ve formě spreje. Musí být provedeny jinak než kapalinotěsné oděvy. Dále se vyrábí i prachotěsné protichemické oděvy, které jsou vysoce odolné proti aerosolům, suchým a jemným prachům. Pracovní oděvy, které jsou omezeně těsné proti postřiku a poskytují tak ochranu jen na některé části těla, odolávají lehkým postřikům, také kapalným aerosolům a velmi nízkému tlaku.

Mezi ochranné pracovní oděvy posledního typu patří třeba kombinézy v celku, ale i dvoudílné pracovní oděvy, pracovní oděvy doplněné kuklou nebo bez ní, dále pak pracovní oděvy s integrovanou vložkou a pracovní oděvy propojené s kryty obuvi. Požadavky na tyto protichemické oděvy jsou velmi přísné. Například úplně základními požadavky na ochranné pracovní oděvy proti chemikáliím musí být nezávadné a ochranný pracovní oděv nesmí nijak ohrožovat zdraví uživatele. Důraz se klade na jeho provedení, protichemický oděv musí zajistit ochranu celého těla a na tomto místě vydržet po požadovanou dobu. Takovýto oděv musí poskytovat také komfort a pohodlí a zároveň musí zůstat bezpečný. Ochranné pracovní oděvy proti chemikáliím naopak nesmí být tak těžké a volné, aby nepřekážely v pohybu, ani těsné, aby neomezovaly krevní oběh a hrubé či ostré, aby nedráždily pokožku uživatele.

You may also like...