Co je to náhradní plnění?

Co je to náhradní plnění?

Stáváte se zaměstnavatelem a máte pod svými křídly více jak pětadvacet zaměstnanců? Pokud je tomu opravdu tak, přistává vám na záda další břemeno, kterým je povinnost zaměstnat zdravotně postiženého člověka. Možná si ale říkáte, že vaše pracoviště není ideálním prostředím pro handicapované, a tak se ptáte, jak tuto ze zákona stanovenou povinnost splnit. Možností je naštěstí víc než dost a jednou z nich je takzvané náhradní plnění. 

Co je to náhradní plnění?

Náhradním plněním se myslí možnost splnění povinného podílu povinnosti, kterou ukládá zákon. Ten říká, že zaměstnavatelé mající pod sebou více jak pětadvacet zaměstnanců, musí zaměstnávat osoby se zdravotním postižením. Jak ale bylo zmíněno, ne všichni zaměstnavatelé mají k dispozici takové podmínky, které by jim umožňovaly zdravotně postiženého zaměstnat. 

Pokud tato možnost zaměstnávání není, náhradní plnění přichází do hry. Spočívá především v odebírání výrobků nebo služeb od firem nebo zaměstnavatelů, kteří naopak zdravotně postižené zaměstnávat mohou a zaměstnávají je z více jak padesáti procent. 

Výrobky, které se mohou odebírat, mohou být úklidové prostředky nebo cokoliv jiného, stejně tak službami mohou být úklidy kanceláří nebo jiné činnosti, které handicapovaní dělat mohou a díky čemuž se začleňují do společnosti.

Nabízí se také odvod do státního rozpočtu

Posledním způsobem, jak naplnit svou zákonnou povinnost je odvést příslušnou částku vypočítanou z průměrné mzdy do státního rozpočtu. Náhradní plnění je však výhodnější alternativou (možná i proto se stává předmětem zneužívání), je to ale především jakási jistota, že peníze, které jsou určené zdravotně postiženým, k nim skutečně doputují. V případě volby odvádění jisté částky do státního rozpočtu si zaměstnavatel nemůže být úplně jistý tím, kde peníze skončí.

You may also like...