Co jsou nízkoenergetické domy?

Co jsou nízkoenergetické domy?

Nízkoenergetické domy na klíč bývají někdy označovány také jako energeticky účinné domy. Mají nižší spotřebu tepla než domy klasické. Jejich potřeba tepla by měla být na úrovni 30 až 60 kWh/m2 /rok. Tradiční budovy mají tyto potřeby až dvojnásobně větší – obvykle 90 až 120 kWh/m2 /rok. Pasivní dům je ještě o něco méně energeticky náročný, jeho potřeba tepla nesmí být vyšší než 15 kWh/m2 /rok.

Základní charakteristika nízkoenergetického domu

Domy, které jsou postaveny podle standardu nízkoenergetického domu, se vyznačují vysokou izolací vnějších příček. Využívají také okna s nízkým součinitelem prostupu tepla. Proto si mohou dovolit vyšší míru prosklení – a to zejména na jižní straně, kde mohou užitek ze slunečního záření co nejvíce maximalizovat. Díky tomu je navíc nižší potřeba umělého svícení, čímž i nadále dochází k úspoře energie. Při stavbě se zaměřujeme na místa, kde by mohlo docházet k tzv. tepelným mostům. Ty vznikají obvykle v místech přerušení kontinuity tepelné izolace.

Technologie využité v nízkoenergetických domech

Aby došlo k co nejmenší spotřebě energie, používají se sluneční kolektory, tepelná čerpadla, rekuperátory a zemní výměníky tepla. Všechny tyto technologie mají společné to, že získávají tepelnou energii z obnovitelných zdrojů, což je velice příznivé také pro životní prostředí.

Nízký hluk zvenčí

Jednou z výhod nízkoenergetických domů je také to, že vzhledem k jejich těsnosti a vysoké míře izolace, dochází k velmi dobrým akustickým podmínkám. Znamená to zejména to, že zvuk zvenčí je eliminován. 

Ideální vzduch

Vzhledem k tomu, že nízkoenergetické domy jsou stavěny s mechanickým systémem ventilace, dochází k vytvoření optimální vzdušné vlhkosti uvnitř domu. To znamená, že nevznikají plísně, čímž je chráněno také zdraví člověka. Další výhodu mají tyto systémy pro alergiky, protože jsou opatřeny speciálními filtry.

You may also like...