Další půl miliarda půjde ze státního rozpočtu na boj se suchem

Boj se suchem je velké téma i v České republice. Podle posledních zpráv dostane ministerstvo zemědělství půl miliardy korun navíc na vodohospodářská opatření. Letos byly vynaloženy na obnovu rybníků, kanalizací, závlah nebo protipovodňových opatření přes dvě miliardy korun. Jenže zdá se, že to stále nestačí. Půl miliarda navíc by tedy mohla umožnit další akce, které jsou ke zlepšení závlahy nezbytné.

Otálení není na místě

Podle ministra zemědělství je naprosto nezbytné provést některé akce ještě letos. Otálení by mohlo mít nedozírné následky nejen pro zemědělství, ale i pro celkový stav krajiny. Investice by měly putovat především do rybníků, zemědělských závlah a úpravy drobných vodních toků.

Podle řady zástupců obcí a menších měst voda chybí i pro běžné užívání. Některé malé obce, které nejsou napojeny k veřejnému vodovodu, řeší v období suchých letních měsíců vážný nedostatek vody. Ten je pak řešen prostřednictvím cisteren jakožto nouzového čerpání vody. Proto chce řada obcí vybudovat nové rybníky a vodní nádrže, které by mohly zvýšit zásoby užitkové vody.

Do vodohospodaření tečou velké peníze

Ministerstvo chce také podpořit výstavbu veřejných vodovodů a kanalizací, do níž by stát měl během let 2017 až 2024 investovat celkem 4,8 miliardy korun. Dále chce také investovat do menších vodních toků, které nyní během suchých měsíců třeba i zcela vysychají.

Nadále trvá i podpora prevence před povodněmi, kde je do roku 2024 schválený rozpočet ve výši 4,6 miliardy korun. V něm je mimo jiné podporováno i předprojektové opatření pro zmírnění dopadů sucha. Stát chce také podpořit budování závlah, kde by se mělo uplatnit celkem 1,1 miliardy korun.

Většina peněz, která tečou do podpory zadržování vody v krajině, je z prostředků Evropské unie. A výhled do budoucna nevěstí lepší časy. Průměrné teploty stále rostou.

You may also like...