Jaké známe druhy tepelných čerpadel?

Jaké známe druhy tepelných čerpadel?

Aktuálně se neustále mluví o dotačním programu Nová zelená úsporám. Jedná se o dotační program, v rámci kterého je možné získat dotaci třeba na výměnu oken, na koupi solárních panelů nebo třeba na nové tepelné čerpadlo. O zmiňované dotace v poslední době roste zájem, největší zájem je hlavně o dotace na fotovoltaiku, která může rapidně snížit náklady spojené s energiemi na rodinných domech. Pokud také máte zájem o solární panely, doporučujeme se obrátit na firmu Solidsun, která vám nainstaluje solární panely rychle, navíc vám je předtím navrhne a o vše s tím spojené se postará. Nicméně podle statistik roste zájem také o dotace na tepelná čerpadla. Nemůžeme se tomu divit, vždyť tepelná čerpadla jsou synonymem uživatelského komfortu. 

Pokud si plánujete pořídit taky tepelné čerpadlo, měli byste vědět, jaké existují druhy. Zmiňme si nejčastější a nejvíce žádané. 

Tepelné čerpadlo vzduch voda

Nejčastěji se investuje do tepelného čerpadla vzduch voda. Principem tohoto tepelného čerpadla je přenášet teplo z venkovního vzduchu do vody v topení nebo do zásobníku vody. Výhodou tohoto druhu tepelného čerpadla je převážně nižší náročnost instalace, s čímž ostatně souvisí také počáteční investice, která je poměrně nízká. 

Tepelné čerpadlo vzduch vzduch

Oblíbené je také tepelné čerpadlo vzduch vzduch. Principem je získávání energie z venkovního vzduchu odpařováním chladiva, následně se energie předává vzduchu vytápěného interiéru kondenzací. Výhodou je velmi jednoduchá instalace a taktéž nízká pořizovací cena. 

Tepelné čerpadlo voda země

Existuje také tepelné čerpadlo země voda, kdy se energie získává ze země. Výhodou je zejména to, že zemní plošné kolektory nejsou nijak administrativně náročné, navíc tepelné čerpadlo voda země nabízí a samozřejmě zajišťuje stabilní zdroj tepla. 

You may also like...