Karenční doba pohledem české ekonomiky

Karenční doba pohledem české ekonomiky 

Je to pouhá polemika nad tím, co je pro českou ekonomiku efektivnější, nebo je problém mnohem složitější. Zjednodušeně bychom mohli říci, že se jedná o pouhou diskusi o dvou možných variantách řešení, a která z nich bude pro naše hospodářství stravitelnější. Ovšem, obě dvě nesou finanční náklady.  

Ekonomové versus zaměstnanci na neschopence 

Představme si skupinu nepoctivců, kteří zneužívají sociální systém. Na druhé straně jsou lidé, kteří přecházejí i závažná onemocnění. Bohužel, tato představa není tak přímočará, jak by se nám mohlo zpočátku zdát. Je vůbec možné, abychom poznali, který občan zneužívá náhradu mzdy v době pracovní neschopnosti, posléze vyplácení nemocenských dávek. Podlé délky pracovní neschopnosti, nebo mají naši političtí reprezentanti jiná vlastní měřítka. 

Problémy dlouhodobé pracovní neschopnosti 

Každý rok nás trápí chřipkové epidemie, kdy nás lékaři varují proti podceňování rizik, která představují přecházení viróz, ale i běžného nachlazení. V každém pracovním kolektivu se objeví několik jedinců, kteří chodí do práce nemocní. Zajisté, jedná se o velmi rizikové chování, ale hlavním důvodem není pouze ztráta zaměstnání, ale také ztráta finanční podpory v době pracovní neschopnosti. Ačkoliv karenční doba představuje pouhé tři dny, z finančního hlediska se jedná pro většinu pracujících o závažný problém. A co se týká celé společnosti, tento problém narůstá, pokud nemocný zaměstnanec virózu přechodí, a rozvinou se u něho jiná ještě závažnější onemocnění. Jejich léčba si vyžádá i několikaměsíční pracovní neschopnost, která obnáší značné finanční náklady z veřejných rozpočtů. 

Dvě otázky na závěr 

Není proto vhodné zrušit karenční dobu. Jak mohou jedinci, kteří zneužívají pracovní neschopnost ohrozit naše hospodářství, když na druhé straně máme horší situaci, kdy strach z finanční ztráty přivádí lidi do dlouhodobé pracovní neschopnosti. 

Druhou otázku bychom si mohli položit ve znění: „Jak ale definovat jedince, kteří zneužívají dávky v pracovní neschopnosti?“ Jsou to snad ti, kteří jsou zodpovědní k vlastnímu zdraví i společnosti, a léčí se doma navzdory karenční době! 

You may also like...