Proč by měl stavbu odsouhlasit soused?

Proč by měl stavbu odsouhlasit soused?

Chystáte se zbourat starý dům a na jeho místě postavit nový? Ač by se zdálo, že na svém vlastním pozemku si můžete dělat co chcete, opak je pravdou. Demoliční práce, ale i ty stavební, podléhají určitým pravidlům a pro jejich zahájení je nutné získat povolení od úřadů. Souhlas byste však měli získat i od sousedů pozemku.

Před demolicí musíte na stavební úřad zanést podrobnou dokumentaci, která zahrnuje plány bourané stavby a souhlas sousedů s jejím odstraněním. Na jejím základě vám úřad vydá demoliční výměr a teprve s ním se můžete pustit do práce.

Souhlas mít nemusíte, ušetříte si ale čas i peníze

Za sousedy se nicméně vyplatí zajít i tehdy, když se chystáte stavět. Není to sice vaše povinnost, ale umožní vám to získat stavební povolení rychleji a levněji. Na správních poplatcích totiž se souhlasem můžete ušetřit až několik tisíc korun. Pokud vám soused povolení nechce dát, případně si klade nereálné požadavky, musíte zažádat o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, což trvá déle.

Vyhnete se sporům

Dobré vztahy se sousedy jsou základem pro spokojené a klidné bydlení. Případné spory se mohou táhnout i několik let, proto je vhodné jim předejít právě souhlasem se stavbou. Nemusíte jim předkládat podrobné plány, ale měli by vědět, co a v jakém rozsahu se chystáte stavět. Oslovit je můžete osobně, případně doporučeným dopisem. Navíc se vyhnete riziku, že budou sousedé proces stavebního řízení zdržovat námitkami a odvoláváním se.

Jak má souhlas vypadat?

Souhlas se stavbou má svá jasná specifika, nestačí pouze ústní dohoda či prohlášení. Soused musí podepsat příslušný situační výkres, aby jej stavební úřad uznal. Podpis však nemusí být úředně ověřený. Je vhodné se sousedem uzavřít také písemnou dohodu, ve které se dohodne například kompenzace za způsobený hluk během stavby, využití jeho pozemku při pracích na společných hranicích nebo dočasné parkování aut před jeho domem.

You may also like...