Kdy je zapotřebí koordinátor BOZP?

Kdy je zapotřebí koordinátor BOZP?

Na bezpečnost práce v posledních letech zaměstnavatelé do jisté míry zapomínají nebo ji podceňují či řeší pouze na formální úrovni, ale v praxi skutek, utek. Platí to v každém oboru, proto je dobré vybírat pečlivě spolehlivého poskytovatele služeb. Společnost Extéria, přední poskytovatel poradenství v oblasti BOZP a PO, upozorňuje především na nutnost mít koordinátora BOZP, a to především v několika případech. 

Kdo je koordinátor BOZP?

Kdo ale je vlastně ten koordinátor BOZP? Mluvíme o odborníkovi na bezpečnostní protokol, který absolvoval předepsanou zkoušku a je zároveň držitelem osvědčení o této funkci. Mluvíme tedy o vyškoleném profesionálovi, který dohlíží na dodržování předpisů nejen na pracovišti, ale také hledá potenciální rizika, která samozřejmě na základě zjištění automaticky a okamžitě řeší či odstraňuje. 

Je mimo jiné zodpovědný i za sestavení komplexního protokolu bezpečnosti na daném pracovišti, kterému se také jinak říká plán BOZP.

Zákon hovoří jasně

Jestli potřebujete nebo nepotřebujete mít profesionála z řad koordinátorů BOZP, to vám sdělí sám zákon. Ten uvádí, že musíte mít koordinátora například na každé stavbě, na které se podílí sám zhotovitel a při níž jsou překračovány limity pracovních hodin. 

Pokud se tedy na nějaké stavbě střídají skupiny dělníků, případně rovnou na různých částech budovy, je nutné mít koordinátora k dispozici, v opačném případě se totiž může pokuta vyšplhat až k několika milionům korun.

Jak si koordinátora povolat na pomoc?

Pravděpodobně jste tím, kdo musí koordinátora mít ustavičně k dispozici? Máte hned několik možností, jak svou povinnost splnit. Jednou z nich je, že se sami stanete koordinátorem tím, že absolvujete třídenní školení, případně že si najmete profesionála. 

U druhého případu jen počítejte s tím, že se vám může prodražit hlavně v souvislosti s větší návštěvností nebo komplikovaností stavby.

You may also like...