Na požární poplachové směrnice v podniku nezapomínejte

Na požární poplachové směrnice v podniku nezapomínejte

Zaměstnavatelé mají celou řadu povinností, za jejichž nedodržení hrozí nemalé pokuty. Proto by každý zaměstnavatel měl investovat svůj čas i peníze na to, aby bylo vše dodrženo, vyřešeno a zařízeno. V případě, že nebudou povinnosti spadající do PO vyřešeny, dojde k udělení nemalé pokuty, které mohou vést zejména v případě menších společností k jejich záhubě. Proto je velice důležité dodržovat povinnosti, které jsou zákonem stanovené, aby nedocházelo k udělení pokut. S tím pomůže firma Extéria, která se zaměřuje na poradenství v oblasti BOZP a PO. Firma má na internetu řadu referencí a recenzí, které přispějí k tomu, že si o ní uděláte prvotní obrázek. 

Součástí povinnosti spadajících do požární ochrany je například vypracování požárních poplachových směrnic. Jedná se o jeden z nejzákladnějších dokumentů v oblasti požární ochrany a jeho cílem je stanovit, jak se budou zaměstnanci či další osoby chovat v případě, že dojde k vypuknutí požáru. Požární poplachové směrnice stanovují konkrétní postup, který určuje, jak zdolávat požár, jak požár ohlásit, jak vyhlásit poplach, případě jak požár hasit nebo jak při požáru zkrátka postupovat. 

Co musí požární poplachové směrnice obsahovat?

Aby došlo ke snadnému zdolání požáru, který v podniku propukne, je důležité, aby součástí požárních směrnic byly například povinnosti při zjištění požáru, také způsob ohlášení požáru, povinnosti po vyhlášení požárního poplachu nebo důležitá telefonní čísla. 

Kdo zpracovává požární poplachové směrnice?

V souvislosti s požárními poplachovými směrnicemi se také nabízí otázka, kdo je zpracovává. Je stanovené zákonem, že směrnice může zpracovat osoba, která je způsobilá v prevenci rizik BOZP a PO. Případně může požární poplachové směrnice zpracovat technik PO. 

V každém případě musí dojít ke schválení směrnic statutárním orgánem právnické či fyzické osoby.

You may also like...