pojištění odpovědnosti zaměstnance

Buďte kryti vhodným pojištěním v zaměstnání, vyplatí se to!

Přijít v této době, kdy ceny všeho letí nahoru o zdroj příjmu, není právě nejlepší situace. Ale přesně to se vám může stát v případě, že nejste pojištěni a způsobíte svému zaměstnavateli škodu. A věřte, že i když se chováte zodpovědně, neriskujete nebo pečlivě zacházíte se všemi svěřenými elektronickými nebo jinými přístroji, stát se to může. Nehody se totiž nevyhýbají nikomu, důsledky však mohou být pro rodinu zničující. Zaměstnavatel totiž může požadovat náhradu škody do výše 4,5násobku měsíčního hrubého příjmu.

Co je pojištění odpovědnosti zaměstnance?

Tento produkt je výhradně určený zaměstnancům, kteří mají ve vztahu ke svému zaměstnavateli uzavřenou řádnou pracovní smlouvu. Pojištění odpovědnosti zaměstnance se totiž vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobí jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu. Má široký rozsah ochrany, a dokonce celosvětovou platnost, což je výhodné pro zaměstnance, kteří vyjíždějí na zahraniční služební cesty.

Při práci s elektronikou i pro řidiče

Pro koho je takové pojištění de facto nutností? Předně pro všechny, kteří pracují s drahou elektronikou, měřicími, laboratorními, kalibračními přístroji, ale také roboty nebo sofistikovanými CNC. Při každodenní pracovní zátěži nebo stresu totiž může dojít k nechtěnému upadnutí nebo jinému poškození daného stroje, což způsobí dalekosáhlé finanční následky. Zaměstnavatel má podle zákoníku práce totiž právo požadovat po odsouhlasení škody 4,5násobek hrubého měsíčního příjmu daného zaměstnance. I vzhledem k tomu je nastavená maximální pojistná částka u pojišťovny ERGO na 500 000 Kč. Velmi šikovné je toto pojištění také pro řidiče referentských aut nebo ty, kteří mají služební vozidlo přidělené a mohou jej využít i pro soukromé účely.

pojištění odpovědnosti zaměstnance

S nízkou spoluúčastí

Riskovat nebo zaplatit několik stovek měsíčně, které vás mohou v mnoha situacích doslova zachránit, byť je toto pojištění vždy se spoluúčastí. Ta může být maximálně 5 000 Kč. V rámci tohoto pojištění lze sjednat také připojištění svěřených věcí s limitem 100 000 Kč. Pojištění se vztahuje na škodu způsobenou neúmyslně a nesmí souviset s činností, kterou pojištěný vykonává neoprávněně. Také nesmí být zaměstnanec v době vzniku události pod vlivem alkoholu, omamných a psychotropních látek.

You may also like...