DRFG

Podpůrné aktivity investiční skupiny DRFG, za kterou stojí David Rusňák

Investiční skupina Davida Rusňáka se od svého počátku snaží pomáhat v řadě sociálních, kulturních a sportovních projektů. Vznik Nadace DRFG tak jednotlivé podpůrné aktivity sjednotil. Davidu Mackovi, který je výkonným ředitelem Nadace, se líbí výjimečný cit skupiny vůči regionu a rozpoznatelný lokální patriotismum.

Jsem rád, že mohu systematicky zastřešovat nadační činnost. Naši nadaci vnímám tak trochu jako ambasadora celé skupiny.“ říká Macek. „Účel Nadace DRFG je vymezen relativně univerzálně právě z toho důvodu, abychom měli volné ruce v rozhodování, komu chceme pomoci. Od počátku jsme měli dva hlavní směry podpory a několik vedlejších. Prvním z nich je podpora multižánrového festivalu Meeting Brno, tedy akcí, která významně ovlivňuje veřejnou atmosféru v celém městě a do Brna přivádí řadu zajímavých evropských osobností. Druhým směrem je pak úzká spolupráce s obecně prospěšnou společností yourchance, která podporuje rozvoj finanční gramotnosti nejen u dětí základních a středních škol, ale také z dětských domovů a neúplných rodin. Toto téma je nám velmi blízké a cítíme, že v něm můžeme pomoct nejen finančními prostředky, ale také vlastními kompetencemi.“ dodává.

Do Nadace Davida Rusňáka přispívá nejen stejnojmenná akciová společnost, ale také zaměstnanci, kteří do ní začali spontánně přispívat a zmnožovat tak její jmění. „To je podle mě něco silného, co působí i navenek.“ popisuje Macek.

Výtěžek dražby deštníků DRFG Nadace šel lidem bez domova

Nadace DRFG pak podporuje řadu dalších subjektů, příkladem může být kyjovský domov Horizont, což je zařízení pro lidi s těžkým mentálním a tělesným postižením. Společně s Rukou pro život Nadace podpořila sdružení na pomoc těžce postiženým v Brně a v Praze. Spolupracujeme také s brněnským Klokánkem, místní diakonií či Diecézní charitou Brno. „Té jsme věnovali deštníky, které jsme instalovali na České. Následný výtěžek z dražby deštníků šel lidem bez domova“. dodává ředitel Nadace.

Další články na téma DRFG a David Rusňák: https://www.onlinecesko.cz/tag/david-rusnak/

You may also like...