David Rusňák

Rusňákova DRFG součástí digitální revoluce

V současné době procházíme velkou digitální revolucí. Většina lidí si to však neuvědomuje.

„To, jak se dnes vzděláváme, pracujeme, trávíme volný čas, se v blízké budoucnosti významně změní. A telekomunikace v tom budou hrát obrovskou roli právě pro uskutečnění těchto revolučních změn. Já se na to nesmírně těším,“ říká o dalším vývoji telekomunikací partner DRFG TELCO Roman Řezníček. Proto se Rusňákova DRFG zaměřila nejen na dluhopisy a fondy, ale i na telekomunikační prostředí.

Firma Suntel se přestěhovala do nových administrativních prostor a sídlí nově v logistickém centru ve Zlíně. Tento přesun pomohl společnost zejména v lepší a efektivnější komunikaci mezi zaměstnanci, kteří představují klíčový faktor pro naplnění cílů firmy, která je pro investiční skupinu DRFG a jejího zakladatele Davida Rusňáka, důležitá. V telekomunikacích to platí dvojnásob, že komunikace musí probíhat hladce, svižně a efektivně. Organizační struktura zaměstnanců byla rozvržena tak, aby byly vytvořeny menší týmy a jejich vzájemná komunikace a rozhodování probíhalo co nejlépe. „Nové centrum, z něhož kanceláře zaujímají plochu 550 m2 a sklady celkem 450 m2, splňuje náročná kritéria, která si vedení od začátku stanovila. Kromě toho všechny kanceláře mají více denního světla, všechny jsou klimatizované a celá budova je díky zajištění vytápění a klimatizace tepelným čerpadlem šetrná k životnímu prostředí. Tuto změnu samozřejmě pocítili i zákazníci, kterým jsme schopni zajistit rychlejší zpracování objednávek,“ říká Roman Řezníček.

Úspěšní v zahraničí, stejně jako v tuzemsku

V průběhu předešlého roku se společnosti Suntel velmi dobře dařilo i v zahraničí. Jedná se zhruba o 50% nárůst ročně. Ve Švýcarsku uspěli v dlouho očekáváném výběrovém řízení mobilního operátora Salt. Jedná se o „full turnkey“ projekt, v jehož rámci s dalšími dvěma společnostmi modernizují klientovu síť. „Projekt zahrnuje technologickou, akviziční i stavební část. Aktuálně pracujeme na modernizaci sítě LTE, přenosové rádiové sítě a připojování stanic na optickou infrastrukturu. Upgrade LTE sítě zajišťujeme také pro největšího švýcarského operátora Swisscom,“ potvrzuje Roman Řezníček. V Německu Suntel provádí pro tamního operátora Vodafone preventivní údržbu základnových stanic. Každý měsíc jde zhruba o 400 stanic. Za rok 2017 celkový součet představoval téměř 4500 základnových stanic. Na Slovensku se Suntel pustil do výstavby, modernizace a servisu základnových stanic pro společnost O2 Slovensko a operátora 4ka.

V České republice nadále Suntel zůstává největším dodavatelem služeb pro v oblasti výstavby služeb pro Vodafone. Uzavřeli partnerství s firmou CETIN, která spravuje a provozuje největší datovou a komunikační síť pokrývající celé území České republiky. V rámci této spolupráce poskytují komplexní služby jak ve fixní, tak i mobilní části jejich sítě. Ve fixní části sítě CETIN poslední 3 roky provádí výstavbu a modernizaci optických a metalických sítí. Také spolupracují na propojení infrastruktury CETIN s vlastní sítí Suntel Net.

 

Budování jednotné sítě

V současné době probíhá velká konsolidace lokálních poskytovatelů internetových služeb. Během prvního pololetí roku 2017 se Suntel podařilo na Zlínsku a jižní a střední Moravě získat společnosti s přibližně 32 tisíci zákazníky a rychle se tak stali třetím největším poskytovatelem na Moravě.

„Na konci roku 2017 zákazníkům představíme nový informační systém, což jim umožní online správu jejich účtů a jejich služeb. Vytvořením jednotné platformy chceme zákazníkům nabídnout mnohem lepší péči, servis a samozřejmě zvýšit kvalitu dosavadních služeb. Chceme vytvořit značku, která bude synonymem kvality a lokální péče o zákazníka,“ uzavírá Roman Řezníček.

 

Další články na téma DRFG a David Rusňák: https://www.onlinecesko.cz/tag/david-rusnak/

You may also like...