Směnný kurz, inflace a úroková míra – co mají společného?

Směnný kurz, inflace a úroková míra – co mají společného? 

Jedná se o velmi důležité ekonomické ukazatele. V rámci ekonomiky jsou různé faktory provázány, a tak změna jednoho se může stát příčinou změny jiného ukazatele. A tak je to také s těmito třemi ukazateli. Kurz měn, inflace a úroková míra jsou navzájem velmi provázané a fungují určitým způsobem. 

Jak spolu tyto činitele souvisí? 

Úrokové sazby, inflace a směnné kurzy spolu úzce korelují. Centrální banka může manipulovat s výší úrokových sazeb. Tím nepřímo ovlivňuje také inflaci a směnné kurzy. Tím, že dojde ke změně hodnoty změn, se mění samozřejmě také jejich hodnoty – a kurz euro, libra či další měny se mění. Země, které mají vyšší úrokové sazby znamenají pro věřitele možnost získat větší výnos ve srovnání s jinými zeměmi. Současně ale platí, že dlužníci zaplatí také více, takže pro ně není výhodné si za takových podmínek půjčovat. 

Výše úrokových sazeb a inflace 

Vyšší úrokové sazby znamenají příliv zahraničního kapitálu, protože nabízí vyšší výnos. Pokud se ale v zemi současně s vyššími úrokovými sazbami vyskytuje také inflace, tento efekt je mírnější. Stejně tak pokud jsou v zemi další faktory, které vedou ke snížení měny. Pokud to vezmeme také z hlediska nižších úrokových sazeb, můžeme říci, že nižší úrokové sazby snižují směnné kurzy. 

Inflace a hodnota měny 

Země, které se dlouhodobě mohou pyšnit nižší mírou inflace, budou mít rostoucí hodnotu zemi. Oproti tomu země s vyšší inflací se budou potýkat se znehodnocením měny a také s vyššími úrokovými sazbami. Směnný kurz je určován celou řadou dalších složitých faktorů, ve kterých se vyznají jen ti nejlepší ekonomové. 

Veřejný dluh 

Státy financují různé projekty veřejného sektoru. K tomuto si bohužel půjčují. Velký dluh ale podporuje inflaci. Pokud je inflace vysoká, dluh bude nakonec splacen levně. To je důvodem, proč jsou země s velkým dluhem méně atraktivní. 

You may also like...